چتر برند ایران در برندینگ چگونه عمل می کند ؟

برندینگ یافرآیند ساخت و طراحی یک برند ، پروسه ای است پیچیده و بسیار مفهومی که اغلب درسازمانها بجای عملیات تبلیغات اشتباه گرفته می شود . باید گفت برند یک مفهوم انتزاعی است که در ذهن مشتریان و صاحبان برند بوجود می آید و همین تداعیات ذهنی مشترک صاحبان برند و مشتریان موجب می شود تا واکنشهای مشتریان نسبت به خربد و مصرفکالا شکل گرفته و ادامه بیابد .

عارضه پروژه های برندینگ ددر ایران اغلبا در این زمینه است که کارفرمایان بدلیل عدم تخصص درفرآیند طراحی برند نمی توانند نظارت کیفی قابل قبولی داشته باشند و با توجه به پیچیدگیهای مفهومی و فرآیندی برندینگ پیمانکاران با کیفیت مناسبی از عهده این مقوله بر نیامده و ما شاهد برندهایی هستیم که از نظر تداعیات ذهنی و هویتی چندان تناسبی بین متغییرهای مختلف برند مشاهده نمی شود و به همین علت در ایران ما نمی توانیم برندهای پرقدرت و صاحب نام زیادی را پیدا کنیم .

هر صاحب برند می باید بداند که فرآیند برندینگ شامل مراحلی است که در زیر به یک نمونه اشاره می شود.

مدل فرآیند ۵ مرحله ای برندینگ

UM Brand مدل فرآیند ۵ مرحله ای برندینگ

مهمترین و پایه ای ترین موضوعی که در طراحی برند بسیار حائز توجه می باشد پیدا کردن و یا طراحی جایگاه (brandpositioning)  می باشد برای بدست آوردن جایگاه برند از طریق تقسیم بازار یا یکی از متداولترین تکنیکها که به نام ” نقشه نیم رخ برند ها”  است اغلبا  استفاده می شود .

باید گفت که در زمینه برندینگ یکی از پراهمیت ترین بخشهای طراحی برند طراحی هویت برند است که که در این زمینه مدلها و نظریات متفاوتی وجود دارد ولی تیم ما با توجه به آنکه نظرات کاپفرر و همکارانشان در این زمینه بسیار کاربردی است و تقریبا تمام برندهای بزرگ دنیا از آن پیروی می کنند مدل طراحی هویت کاپفرر را توصیه می کنیم  .

در ادامه باید مسیرهای منطقی و عاطفی طراحی برند طیشود که در آن باید مواردی همچون تصویر ذهنی برند ، آگاهی از برند و تدعیات آن و ذهنبرند خلق شوند و با متناسب سازی تمامی تداعیات منطقی ، عاطفی و…. بتوان یک برندبا هویت و اصالت را برای ارائه به بازار خلق نمود .

خدمات برندینگ  چتر برند ایران (UM Brand)

 • پیدا کردن مخاطبان برند
 • تهیه نقشه نیم رخ برند و برندهای رقیب در ذهن مشتریان
 • تعیین و بدست آوردن جایگاه برند (brand position)
 • طراحی هویت برند (design identity)
 • طراحی ذهن برند (brand mind)
 • طراحی کمپین های برندینگ (campaign branding)
 • طراحی تداعیات ذهنی برند و تصویر ذهنی برند
 • انجام و طراحی کامل فرآیند برندینگ برای صاحبان برند

در زمینه اجرا وبرنامه نویسی کمپین های مختلف نیز گروه ما می توند کلیه خدمات زیر را برای شما انجام دهد .

۱- برنامه ریزی تبلیغاتی (adverplanning)

 • تهیه کمپین های تبلیغاتی(campaign)
 •   تهیه مدیا پل(madia plan)
 • هماهنگی برنامه های فروش و تبلیغات 
 • تهیه برنامه های پروژه ای برای فعالیتهای مختلف بازاریابیسازمانها  
 •   سایر

۲- اجرا برنامه های تبلیغاتی و برندینگ بر اساس مدیا پلن ومشاوره اجرایی کمپین به کارفرما

۳- طراحی کمپین های دیجیتال مارکتینگ بر اساس بریف برندینگ وکمین تبلیغاتی

۴- مشاوره اجرایی برای اجرا کمپین دیجیتال مارکتینگ

۵- طراحی و اجرا کمپین های ارتقاء فروش در تمام سطوح

 • ارتقا فروش مصرف کننده
 • ارتقا فروش عوامل فروش
 • ارتقا فروش فروشندگان و پرسنل سازمان