منابع هویت نام تجاری

بهترین روش شناخت درونی یک نام تجاری، از راه علائم هویتی آن صورت می گیرد . ویژگی هایی که آن را طی زمان به شکلی خاص، منحصر به فرد می کند .این امر، موشکافی درباره خود محصولات یا خدمات، اسم نام تجاری، مظاهر، نشان، کشور مبدأ، مضامین تبلیغاتی، شیوه و رویکرد بسته بندی آن ها را الزامی می سازد.منابع اصلی ایجاد هویت برند را می توان موارد زیر برشمرد . 

۱)محصول   

محصول نخستین منبع هویت هر نام تجاری است و شامل هر چیزی است که مشتری به منظور ارضای نیازهای خود به آن روی می آورد( به آفرین، ۱۳۸۸ ) مفهوم اساسی و بنیادی در بازارهای رقابتی امروز، در جاییکه نقش برندها، متمایز نمودن محصولات جهت ایجاد ارزش برای مالکان نام تجاری است، تمایز نام تجاری است (لو   و همکاران، ۲۰۰۸ ) نظر به ماهیت قابل مشاهده ویژگی های محصول و ارتباط نزدیک آن با تمایز محصولات و برندها، درک ماهیت قابل مشاهده تمایز محصولات برندهای رقیب بسیار مهم است .زمانی که، مدیران، تنظیم هویت نام تجاری را مورد توجه قرار می دهند،ویژگی ها و خصیصه های قابل مشاهده محصولات برندگذاری شده، برای کمک به هنر ایجاد هویت نام تجاری و اینکه هویت نام تجاری حاوی ویژگی های محصول و تداعی های مرتبط با آن شود، می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

در مواقعی که مشتری به ویژگی های ظاهری محصول توجه دارد، ویژگی های قابل مشاهده محصول، به عنوان منابع اطلاعاتی مؤثر و با نفوذ درباره هویت برند هستند(کاپفرر ۲۰۰۸) 

۲) قدرت اسم 

اسم، یکی از قدرتمندترین منابع هویت هر نام تجاری است(لافورت ۲۰۱۰) اسم یک نام تجاری، غالباً دلالت بر نیات آن دارد .این امر در مورد اسم هایی که به ویژه برای انتقال برخی ویژگی های معین انتخاب می شوند، هم از دیدگاه عینی و هم ذهنی بسیار مشهود است . 

آنچه که در مورد اسم نام تجاری باید مورد توجه قرار داد این است که یک اسم، نظیر یک هویت، باید مدیریت شود.برخی از اسامی ممکن است دو معنی داشته باشند، هدف یک برنامه ارتباطی آن است که معنای مورد نظر را برساند(به آفرین۲۰۰۸) 

۳) ریشه های جغرافیایی و تاریخی 

به باور تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران دنیای برند، ریشه های جغرافیایی و تاریخی نام های تجاری نیز یکی از منابع هویت هر نام تجاری است .نام آب معدنی دماوند، تداعی کننده بزرگ ترین کوه ایران و نمادی از آزادگی و سربلندی است .این شرکت با نام گذاری این نام بر روی محصول خود، در واقع از ریشه های جغرافیایی و تاریخی ملت ایران استفاده کرده است .در بحث صادرات و برندهای ملی، ریشه های تاریخی و جغرافیایی، یکی از مهم ترین  ).فاکتورهای منابع هویت برند است(به آفرین ۲۰۰۸) 

۴)لوگو 

لوگوی شرکت یا لوگوی محصول به عنوان پرچم شرکت یا محصول، می تواند موجب تمایز، به یادماندن شرکت یا محصول باشد و نیز می تواند ارزشی را که نام جاری نماینده و نمایانگر آن است را منتقل نماید. (لافورت ۲۰۱۰)