چتر برند ایران چه خدماتی ارائه می کند ؟

خدمات برندینگ، بازاریابی و فروش چتر برند ایران  در چهار دسته ی زیر قابل ارائه می باشد :

۱ – تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) ، عارضه یابی (Fault Finding) و تحلیل بازار (Market Analysis)

  • کیفی (Qualitative marketing research)
  • کمی (Quantitative marketing research)

۲ – برنامه ریزی فعالیت ها (Planning)

۳ – نظارت بر اجرای برنامه ها (Monitoring & Tracking Execution)

۴ – انواع خدمات مشاوره (Consulting)

  • مشاوره بر اساس مدل های حل مسئله
  • Marketing Coaching
  • Mentoring